Kovos menų pojūtis 感の武道 Kanji no Budō

Sōke šūkteli: „Aš Jus mokau kaip apsisaugoti nuo tokių dalykų...! Gyvenime žmogų gali nužudyti tokie smulkūs dalykai kaip bakterijos, virusai. Jūs turite mokėti jų išvengti“. „Ok“ - rikteli ir paima į rankas karštą arbatos puodelį sakydamas Uke: „punch“. Uke smūgiuoja, Sōke kilsteli arbatos puodelį ir regis tuoj šliūkštelės į akis, bet arbata tik atsimuša į briauną sukeldama garų gūsį. „Jūs turite būti sąmoningi ir atidūs aplinkai. Turite mokėti pasinaudoti ja ir sudaryti sąlygas Uke pralaimėti“. Visi atidžiai klauso. Sōke kalba toliau: „Turite gebėti suvokti plačiau, įsivaizduokite, jog tai alaus bokalas“ (nuvilnija juokas). Tuo metu Sōke stukteli puodeliu Uke į veidą, pasigirsta skardus kaukšt, dar keletas kaukš Uke virsta ant žemės, guli nedrįsdamas krustelti, erdvėje pasklinda įtampa, regis jei Uke pajudės nors truputį, tai jam suteiks tik dar daugiau skausmo. „Jūs turite kontroliuoti priešininką taip – turite apgaubti jį“. „Understand? Play!“. Visi treniruojasi toliau. Uke atlieka smūgį, Tori traukiasi į šalį, atlikdamas smūgį panašų į Chi no Kata išveda Uke iš pusiausvyros ir pargriauna jį ant žemės. Šurmulyje pasigirsta Sōke balsas: „Tai Sanshin (三心) pojūtis, ar suprantate? Įsivaizduokite, jog rankoje vaikiškos sauskelnės ir Jūs švystelit jas į Uke veidą“ (nuvilnija juokas). „Gyvenime Jūs turite įsisąmoninti tokius dalykus. Jūs žinote, jog žmogus turi šeštą pojūtį, bet aš to Jūsų nemokau“. Juokas nurimsta, visų akys nukrypsta į Sōke. „Gyvenime gali būti žymiai blogiau, galbūt ten bus nuodų ar chemikalų“. Sōke apžvelgia visus ratu. „Jūs turite turėti tą pojūtį, turite tai pajausti“ - linkteli galva. „Aš Jus mokau septinto ar net aštunto pojūčio - Kihon Happo“. „Ok?“

Sōke mokydamas Kihon Happo rašo: “Kihon tęsiasi nuo „pradžios“ Kihon (起本) iki „neįprastos“ ir „paslaptingos/mistinės“ Kihon (奇本)“.


*** Kihon Happo (基本八法) tiesiogiai išvertus reiškia „aštuoni pagrindiniai principai“. Daugeliui žinomi kaip „aštuoni pagrindiniai veiksmai“ (Ichimonji, Hicho, Jumonji, Ura, Omote, Musha Dori, Oni Kudaki, Ganseki Nage).


(Foto: Su soke Masaaki Hatsumi, 2008 m. Japonija.)

#Treniruotės #Straipsniai #Japonija

Featured Posts
Naujos publikacijos
Archivas
Pasirinkti žymę
No tags yet.