BUJINKAN KOVOS MENAS

BUJINKAN BUDO TAIJUTSU

Bujinkan Budō Taijutsu yra tradicinis japonų kovos menas, mokantis kovos be ginklo bei kovos su tradiciniais ginklais. Bujinkan Budō Taijutsu pavadinimas susideda iš trijų žodžių, lietuviškai tariamų budžinkan budo taidžiutsu. Pirmasis žodis Bujinkan - apibrėžia 1970 m. mokytojo Hatsumi Masaaki įkūrtą organizaciją, antrasis žodis Budō reiškia praktikuojamą kovos menų kelią, trečiasis - Taijutsu - pasirinkimą mokytis šių menų.

Bujinkan organizacija vienija narius iš daugiau nei 100 valstybių. Pagrindinė organizacijos būstinė yra įsikūrusi Tokijo mieste, Japonijoje. Nuo 1983 m. iki 2003 m. Masaaki Hatsumi, nepertraukiamai keliavo po visą pasaulį mokydamas norinčius pažinti šį kovos meną, tuo metu plačiau žinomą kaip Ninjutsu.  Šių kelionių metu visų pirma Hatsumi Massaki, norėjo atskleisti autentišką nindzių kovos meną, tokį, kokį jis pažino iš savo mokytojo Toshitsugu Takamtasu, ir kuris skyrėsi nuo tuometinio supratimo, suformuoto didžiojo 1980 m. nindzių bumo apėmusio JAV, o vėliau ir Europos šalis.

Togakure ryu Ninpō 80'ųjų bumo metu, buvo žinomiausia nindzių kovos meno mokykla. Šios mokyklos rašytinės istorinės šaknys siekia XII a. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, visų pirma norintieji treniruotis Ninjutsu išgirsdavo apie Togakure - ryu. Japonijoje kovos menų mokyklų žinios ir tradicijos perduodamos skiriant vyriausiąjį mokytoją, vadinama Sōke. Togakure ryū Ninpō, ne išimtis, Hatsumi Masaaki būdamas šios mokyklos Sōke bėgant laikui ir augant mokinių žinioms bei suvokimui, pradėjo mokyti ne tik šios mokyklos paslapčių bet ir likusių 8 mokyklų, kurių žinias ir Soke titulą jis įgavo iš savo mokytojo Toshitsugu Takamatsu.

Bujinkan Dōjō - vieta, kurioje mokomasi Bujinkan kovos meno. Šį meną sudaro 9-ios mokyklos/tradicijos, iš kurių trys Ninjutsu ryu-ha ir šešios Bushi (samurajų).  Kiekvienas šių stilių turi jiems būdingas kovos menų technikas, beginklės kovos metodus, skirtingus tradicinius ginklus, strategijas, filosofiją. Jos visos sudaro Bujinkan organizaciją ir vienija Bujinkan Budō Taijutsu pažinimą.

9-ios stiliai/srovės. Ninjutsu srovės: Togakure-ryū Ninpō Taijutsu,  Kumogakure Ryū Ninpō, Gyokushin-ryū Ryū Ninpō. Samurajų srovės: Shinden Fudo Ryū Dakentaijutsu, Takagi Yoshin Ryū Jūtai jutsu, Kuki Shinden Happō Bikenjutsu, Gyokko ryū Kosshi jutsu, Koto Ryū Koppō jutsu, Gikan Ryū Koppō jutsu.

Japoniškų terminų vertimai

Bujinkan Soke: Dr. Hatsumi Masaaki
Shinden Fudo Ryu Soke: Toshiro Nagato
Bujinkan Dojo Lietuva vadovas: Andrius Zaidovas